Ny styreleder i Steinkjer Næringsselskap

Bjørnar Skjevik har tatt på seg styreledervervet i Steinkjer Næringsselskap AS (SNS).  En entusiastisk og smilende daglig leder, Bodil Vekseth, forteller at med sin bakgrunn som  norsk industrileder, er det en stor glede at Skjevik nå vil bruke sin kompetanse og sitt engasjement i SNS og Steinkjerregionen. Av utdannelse er Skjevik maskiningeniør. Han ble ansatt som sveisekontrollør i Aker Verdal AS i 1973, og forble i Aker-gruppen i 35 år, etter hvert i en rekke lederstillinger. Etter at han ble pensjonist, har han jobbet som selvstendig rådgiver, og vært styreleder i NHO Nord-Trøndelag og en rekke virksomheter, deriblant Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS og Salsnes Filter AS. Og nå altså som styreleder i SNS – der Skjevik allerede har signalisert et stort engasjement for oppdraget SNS har med å skape og utvikle arbeidsplasser og næringsliv.

Bjørnar Skjevik Foto ESPEN LEIRSET

foto: Espen Leirset

Lenke til styret