Starte opp bedrift? Kurs for deg!

Det utlyses nå kurs i etablereropplæring i regi av Innovasjon Norge og Leiv Eriksson Nyskaping

Tilbudet er for gründere i hele Nord-Trøndelag. I Namsos har vi et tett samarbeid med Namdalshagen som er partner i kursopplegget.

Første samling på neste kurs finner sted i Snåsa med start 1. og 2. september 2015

Kurset har 4 samlinger og har fokus på følgende temaer:

 

  • Krav til deg ved oppstart av egen virksomhet
  • Kundebehov, kvalitetsbegrepet, markedsorientering, salg og distribusjon
  • Valg av produktløsninger og tjenestekonsepter
  • Produktkalkyler, budsjettering og økonomistyring, likviditetsplanlegging og finansiering
  • Kunderelasjoner, samarbeidspartnere og kjerneressurser
  • Lovverk, skatt og avgifter, selskapsform
  • Produksjon, logistikk og organisering
  • Utvikling av forretningsplan

Samlingene er lagt opp som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuell jobbing. Det vil bli gjennomgått eksempler fra næringslivet og utvikling av egen forretningsmodell vil være en råd tråd gjennom hele kurset. Alle som deltar på kurset skal sitte igjen med et forslag til egen forretningsmodell, som man enten kan realisere med det samme, eller bygge videre på etter endt kurs.

Hvis du synes dette høres interessant ut kan du melde deg på kurset på PÅMELDING

Spørsmål? ta kontakt med Bjørn Bratt, Senior rådgiver/Avdelingsleder, 92401424