Innovasjonssenter Steinkjer tar form

Innovasjonssenter Steinkjer er arbeidstittelen på arbeidet med å konkretisere prosjektet, det har tidligere har gått under navnet Næringscampus Nord-Trøndelag.

–  effekten av det framtidige innovasjonssenteret blir at vi får koblet næring og kunnskap under ett tak for å skape MER av dette i Nord-Trøndelag, sier daglig leder i Steinkjer Næringsselskap, Bodil Vekseth.

torsdag 7. august ble en amarbeidsavtale om å avklare et innovasjonssenter i Steinkjer signert av Lise Bartnes Aalberg (Siva), Torbjørn Skjerve (DH Eiendom), ordfører i Steinkjer kommune, Bjørn Arild Gram, Håvard Belbo (Kunnskapsparken i NT),  Beate Aspdal (HiNT) og Bodil Vekseth (Steinkjer Næringsselskap).

lenke til sak på Kunnskapsparken NT sin hjemmeside