Gründerkurset Alkymisten – Drømmen om egen bedrift!

Er du mellom 18 og 35 år med en gründer i magen og en forretningside som kan bli til din egen bedrift så har Innovasjon Norge et kurstilbud til deg.

Det vil bli gjennomført 4 samlinger, 3 samlinger på høsten og en samling mars 2015.

  1. samling (idéutvikling): 16.-19.september
  2. samling (utviklingsfasen): 15.-17. oktober
  3. samling (Pitch trening og presentasjon av forretningsidé): 10.-12.desember
  4. samling (oppsummering og faglig påfyll): 4.-5.mars

Deltakelse på kurset er gratis, Innovasjon Norge dekker alle utgifter.

Påmeldingsfrist: 15. august.

Her er lenke til ALKYMISTEN 2014 der du kan lese mer om tilbudet og melde deg på.