Bolystprosjektet er i gang!

Prosjektleder for Bolystprosjektet Steinkjer åpen, lys og glad, Astrid Skogseth Fuglesang, er glad for at vi nå e skikkelig i gang med arbeidet og at filmen #MittSteinkjer er lansert.

Prosjektleder for Bolystprosjektet Steinkjer åpen, lys og glad, Astrid Skogseth Fuglesang, er glad for at vi nå er skikkelig i gang med arbeidet og at filmen #MittSteinkjer er lansert.

Da kan vi konstatere at Bolystprosjektet Steinkjer åpen, lys og glad er skikkelig i gang.

Med lanseringen av filmen #MittSteinkjer er startskuddet gått – nå er det bare å holde jevnt tempo framover – sier leder for styringsgruppen, Grete Waaseth. Prosjektledelsen er lagt til Steinkjer Næringsselskap, med Astrid Skogseth Fuglesang i førersetet. I Bolystprosjektet skal vi lytte til innbyggernes stemme for å finne ut hva som er god bokvalitet i kommunen – det er allerede gjennomført en stor undersøkelse “Folkestemmen”. Resultatene fra denne undersøkelsen tar vi med til møter med innbyggerne og diskuterer videre og inn i kommuneadministrasjonen for å legge til rette for god oppfølging der – sier Skogseth Fuglesang. Det er allerede gjennomført en del møter i lokalsamfunn i kommunen. Alle på bestilling fra innbyggere, organisasjoner eller enheter i kommunen. Det er viktig at det er slik – Bolystprosjektet skal tilby medvirkningsprosesser – og verktøy når det er ønsket.

#MittSteinkjer er en film som vi skal bruke når vi skal fortelle om hva vi er stolte over i Steinkjer – og når vi ønsker å promotere kommunen på en positiv måte. Det er en film som skal beskrive Steinkjer en vanlig hverdag – men den formidler at det er godt å være i denne kommunen. Det er viktig å dvele ved det gode – slik at vi har mot til å ta tak i det som må forbedres. Det er studentbedriften Basse Media som har laget filmen på oppdrag fra prosjektet. For det er alltid noe som kan bli bedre – men det må ikke overskygge vår evne til å dvele ved, og fortelle om det vi er stolte over i kommunen, avslutter prosjektlederen.

Nyhetssak i Trønder-Avisa

Nyhetssak på Steinkjer Kommune sin hjemmeside