Ungt Entreprenørskap søker

Vil du være med og forme framtida for barn og unge i Nord-Trøndelag?

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen ble etablert 21. oktober 1997 og tilbyr i dag programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning.  Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv. UE er også en del av et verdensomspennende nettverk, JA Worldwide, og samarbeider tett med søsterorganisasjoner i JA-YE Europe. Ungt Entreprenørskap (UE) Trøndelag er en fylkesforening av UE Norge. UE Trøndelag består av kreative og engasjerte ansatte med kontorsted i Trondheim, Steinkjer og Tynset.

Vi utlyser engasjement i 80% stilling som rådgiver for grunnskole og videregående skole fra september 2014 til desember 2015.

Kontorsted Steinkjer, med arbeidsfelt i Nord-Trøndelag.

Henvendelser kan rettes til daglig leder Randi Wenche Haugen 918 74 119

Søknadsfristen 1. juli 2014. Søknad og CV sendes elektronisk til [email protected]

Oppgavene består blant annet i:

* Utvikle og markedsføre UE´s læremateriell med hovedfokus på grunnskole samt noe videregående

* Veiledning til skoler, lærere og veiledere fra næringslivet

* Planlegging og gjennomføring av arrangement for elever og lærere

* Organisering av kurs og samlinger for lærere og eksterne veiledere

* Dialog med offentlig og privat næringsliv

 

Vi ønsker at du har:

* Pedagogisk/høyere utdanning, men søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaringsbakgrunn vil bli vurdert * Erfaring og interesse for entreprenørskap/innovasjon i skolen * Erfaring fra skole og/eller næringsliv * Gode formidlingsevner * Evne til å jobbe selvstendig og strukturert * Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, kreativ og løsningsorientert
Vi tilbyr :     

* Spennende og selvstendig jobb i en organisasjon i vekst med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

* Stort regionalt og nasjonalt nettverk

* Lønn etter avtale