Modernisering av Næringstorget

Da er vi i ferd med å modernisere Næringstorget i Steinkjer.  Akkurat nå er det en byggeplass, men om et  par uker vil det framstå i ny og modernisert utgave – sier Bodil Vekseth, daglig leder i Steinkjer Næringsselskap. Vi vil da være å finne på det nye Næringstorget, samlokalisert med Kunnskapsparken i NT,  Intro Trainee, NærUng, Steinkjer Næringsforum og JobbiNT, og dette blir en samlokalisering som gjør det lettere for kundene å manøvrerer i veiledningsapparatet. Og beklager samtidig at det nå kan være noe ufremkommelig et par uker – men det kjøres en rask og intensiv moderniseringsprosess  – så snart er alt på plass, understreker Vekseth.

Næringstorget

Her er det gamle Næringstorget som ble åpnet i juni 2008. I juli 2014 ser vi fram til å ønske deg velkommen til nye Næringstorget.

Bodil Vekseth - daglig leder i Steinkjer Næringsselskap

Bodil Vekseth – daglig leder i Steinkjer Næringsselskap