NærUng på Fylksmannens årskonferanse i NT

Ved årets årskonferanse i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var Steinkjer Næringsselskap (SNS) med prosjektet NærUng invitert til å presentere satsingen som har pågått i to år. Det var prosjektleder Sara Kveli Skjervø og rådgiver ved SNS, Gunn Tangstad, som redegjorde for arbeidet i NærUng. Presentasjonen ble meget godt mottatt og metoden, som i dag brukes i Inderøy, Leksvik og Steinkjer sin førstelinjetjeneste for unge mellom 13 – 26 år, fikk nok flere ambassadører i arbeidet med å heie fram talentene i Nord-Trøndelag.