Ny gründerportal kommer snart?

Kommunal – regionalminister har lovet at det skal komme en ny gründerportal til sommeren. Denne portalen skal være en ny nettbasert tjeneste skal gjøre det lettere for de som vil etablere nye bedrifter og finne informasjon raskt og få svar på spørsmål. Vi venter i spenning, og ikke minst vil mange av våre unge gründere som vi benytter NærUng metoden for å komme i kontakt med ha stor nytte av denne portalen.

Lenke til artikkel i Nationen

Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap tar i mot en million kroner fra Statsråd Liv Signe Navarsete til satsineng NærUng

Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap tar i mot prosjektstøtte fra Statsråd Liv Signe Navarsete til satsingen NærUng