Kulturnæringer og utfordringene

“Digital verdiskaping” – konferansen foregår nå i Trondheim, den setter blant annet fokus på den store endringen som kulturæringen står ovenfor med digitaliseringen som samfunnet nå gjennomgår. Den nye kulturnæringsplanen til regjeringen er blitt presenter. “Her settes det også et fokus på de utfordringer som vi ser er sammenfallende med de andre næringene, sier Gunn Tangstad, seniorrådgiver i Steinkjer Næringsselskap. “Det er nødvendig med store tilpassinger og hevet kompetanse hos de gode hjelpere for å kunne gjøre kultursatsinger lønnsomme”, avslutter Tangstad, og legger til “i Inntrøndelag er vi klar til å samarbeide om, og ta tak i utfordringene i så måte”.

KRD kulturnæringene