Karriere i Nord-Trøndelag?

Prosjektet Jobb i NT ble behørig presentert for alle næringssjefene og næringsmedarbeiderne i Nord-Trøndelag. Målet er å rekruttere rett kompetanse til rett bedrift, og sikre at alle som ønsker å flytte til regionen finner de ledige jobbene, men også at bedriftene får tak i rett kompetanse. Prosjektleder Anne Peggy Møller Schiefloe inviterer de som jobber opp mot næringslivet til å få spredd budskapet om prosjektet – og at bedriftene nå ønskes aktivt med i prosjektet. Prosjektlederen samarbeider tett med Intro Innherred, som rekrutterer tranieer til bedriftene på Innherred. Nå åpnes det opp for at trainesøkerne kan bli tilgjengelig for næringslivet i Trøndelag. “En unik mulighet til å få rekruttert de med ny og rett kompetanse”, legger prosjektlederen entusiastisk til, og ber næringslivet ta kontakt.
Send en e-post Jobb i NT: [email protected]

 

Prosjektleder Anne Peggy M Schiefloe har en engasjert presentasjon for Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling

Prosjektleder Anne Peggy M Schiefloe har en engasjert presentasjon for Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling