Jobb i NT sikret tilskudd

Prosjektleder Anne Peggy Schieflo Møller

Prosjektleder Anne Peggy Møller Schieflo

 

Prosjektet “Jobb i NT” er blitt tildelt tilskudd fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK).

Dette vil sikre arbeidet framover, det er et viktig og nødvendig arbeid som nå tas tak i, understreker prosjektleder Anne Peggy Møller Schieflo.
Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag og Steinkjer Næringsselskap (SNS) står bak prosjektet. Leder for styringruppen, Bodil Vekseth
fra SNS understreker at det er vesentlig å ha fylkeskommunen med som samarbeidpartner skal satsingen lykkes.

 

Lenke til sak på hjemmesiden til NTFK