Julehilsen fra Steinkjer Næringsselskap 2012

Takk for godt samarbeid i 2012 – med gode ønsker for 2013

Næringsutvikling i Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap jobber hver eneste dag for næringsutvikling i Steinkjer. Vi har et variert næringsliv som tilbyr trygge arbeidsplasser i regionen. I 2012 har vi bistått både store og små bedrifter i Steinkjer. Noen av våre større bedrifter er i ferd med å gjennomføre nødvendig omstilling for å sikre videre vekst og utvikling. Omstillingsprosesser betyr nye muligheter på sikt og er derfor viktig og nødvendig.

Vi veileder også mange gründere som skal etablere nye virksomheter. I Steinkjer ble det etablert 101 nye foretak i 2011, og vi er med det den kommunen som har flest nyetableringer i Nord-Trøndelag. Stjørdal og Levanger kom på de neste plassene med 98 og 81 nyetableringer. Tallene for første halvår viste sammen trend. Vi i SNS er så heldig å møte mange av disse gjennom veiledningstjenesten i løpet av året.

Steinkjer Næringsselskap gir tilbud om vederlagsfri veiledning til bedrifter, grundere, og prosjekter. Vi har økende etterspørsel av tjenestene. I 2010 gjennomførte vi 285 veiledninger og i 2011 gjennomførte vi 491. I år passerer vi 540 veiledningsmøter. Det forteller at det har vært et positivt og hektisk år med mange spennende møter.

Vi er godt i gang med arbeidet med å støtte næringsutviklingen som vil skje i kjølevannet av Demo Steinkjer og Arena Smartgrid Services der Steinkjer er i en unik posisjon som gir store muligheter for næringsutvikling i eksisterende bedrifter i regionen, etablering av nye, og grunnlag for at bedrifter finner det attraktivt å etablere seg i Steinkjer. Les mer om prosjektene i disse lenkene: Demo Steinkjer og Arena Smart Grid Services.

Veiledning av gründere og etablert næringsliv

I 2012 har vi hatt nok et aktivt år med veiledning av gründere og etablert næringsliv.  Antallet timer vi veileder stiger stadig, og dette er vi glade for.  Det ser også ut til at etterspørselen videre bare stiger.   Steinkjer Næringsselskap AS ved Gunn Tangstad har også i år hatt en veilederrolle i Alkymisten (som er Innovasjon Norge sitt etableringsopplæringsprogram for ungdom), og via dette får vi både god kompetanseheving internt, og vi får veldig god kontakt med unge gründere i hele Nord-Trøndelag.  Samarbeidet med de andre veilederne i programmet er også veldig nyttig, og lærerikt.

Også i 2012 har Steinkjer Næringsselskap AS ved Gunn Tangstad hatt styreledervervet i Nord Trøndelag Forum for Næringsutvikling.  Det har vært et aktivt år også her, med store forventninger til revitalisering av forumet.  Dette arbeidet har ført til et nærmere samarbeide med alle som jobber med næringsutvikling i kommunene i Nord-Trøndelag, og dette er både nyttig, lærerikt og morsomt.  Forumet har fått nytt navn, det er arbeidet med både måletall, tettere samarbeide, bredere involvering i RUP prosessen og bred kompetanseheving.

Nær Ung

I samarbeid med Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag og Leksvik Industrielle Vekst, har Steinkjer Næringsselskap gjennomført første året av et toårig prosjekt med fokus på ungdom og næringsutvikling. Prosjektleder er Sara Kveli. Med finansiering fra næringslivet, kommunene, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Bolyst midler fra KRD har det vært mulig å sette i gang. Vi ønsker at ungdom skal ha kjennskap til næringslivet og veiledningsapparatet for næringsutvikling i kommunene de bor i. Målet er å gjøre oss så attraktiv at både Steinkjer og Leksvik blir det selvfølgelige valg for ungdom som skal etablere seg eller flytte hjem igjen etter endt utdanning. Nyansatt i prosjektet og i Leksvik Industrielle vekst er Kine Kilen, med en 20 % stilling til oppfølging av arbedet med NærUng i Leksvik. Øyvind Kveli jobber også 20% med prosjektet, og vi er nå i ferd med å starte opp også i Inderøy. Mer informasjon finner dere her.

Vi ser at den økte fokus på ungdom og det at vi har tatt ungdom inn på vår næringsutviklingsarena har hatt stor effekt, og vi er stolte over alle ungdommene som til stadighet er i våre lokaler, enten for veiledning, en kort prat eller en kopp kaffe fordi at de trives hos oss.

KulturKaia

Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap har i 2012 jobbet med å samle kulturgründere i et nettverk og en samlokalisert klynge. Vi har gjort oss noen gode erfaringer, og arbeidet fortsetter neste år i samarbeid med Inderøy og Verran, slik at dette blir en INVEST-satsing. Samarbeid med Kunnskapsparken og Tindved er viktig videre i arbeidet.

Melodi Grand Prix

Steinkjer Næringsselskap fikk dette året tildelt prosjektledelsen for delfinalen av Melodi Grand Prix (MGP) i Steinkjer. Denne skal gå av stabelen 19. januar 2013, og vi jobber for at dette skal bli en folkefest som løfter hele regionen. Samtidig er vi bevisst på at dette er arbeid som er med og posisjonener Steinkjer som en attraktiv kommune, og at bygger kompetanse innen musikk og arrangement. Dere kan lese mer her.

Med dette vil vi takke for godt samarbeid i 2012,
og ønske alle våre samarbeidspartnere en GOD JUL og et FREMGANGSRIKT NYTT ÅR!

Sara, Øyvind, Bodil, Gunn og Astrid

 

Gunn, Øyvind, Bodil, Sara og Astrid er klar til innsats for et nytt år!

Gunn, Øyvind, Bodil, Sara og Astrid er klar til innsats for et nytt år!