KRD har fått gode råd fra Alexander Kjølstad i Gründerrådet

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har nå fått overrekt rapporten fra Gründerrådet med med råd om hvordan en kan stimulere til mer gründervirksomhet.   – “Desse innspela er konstruktive. Eg er svært oppteken av å leggje tilhøva til rette for å stimulere folk til å etablere eiga verksemd. Dette er viktig både for den nasjonale verdiskapinga, og særleg for å skape fleire bedrifter i Distrikts-Noreg”, sier Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.  

Høsten 2011 tok statsråden initiativ til å sette ned en gruppe unge gründere – Gründerrådet. Rådet, som har hatt ti medlemmar, skulle komme med gode råd til hvordan hverdagen kan bli bedre for folk som ønsker å å etablere egen bedrift, eller som nylig har etablert seg.  

Vår mann i gründerrådet har vært Alexander Kjølstad (25 år) fra Høylandet, Steinkjer og Nord-Trøndelag. Han er selv gründer av Smart-Media AS. Dette er et firma som har vokst seg til å  bli et internasjonalt selskap som leverer nettsider og applikasjoner til bedriftskunder til flere land i Europa. Selskapet har avdelinger og ansatte i Norge, Frankrike og India. Alexander har et sterkt engasjement for unge gründere, blant annet som tidligere styreleder i Ung Tiltakslyst, styremedlem i Ungt Entreprenørskap og prosjektlederstilling i Steinkjer Næringsselskap. Vi er stolte over at han ble valgt ut til å sitte i Gründerrådet.

Rapporten er nå overlevert. Den gir seks råd – disse kan du lese mer om i følgende lenke:
Lenke til artikkel på Kommunal – og Regionaldepartementet sin hjemmeside.