Midt-Norge Take-Off

HVEM

Målgruppen for Midt-Norge Take-Off er bedrifter og gründere i Midt-Norge regionen som har en teknologibasert produktidé eller tjeneste som de ønsker å utvikle, og som har behov for å få utarbeidet en forretningsplan og gjennomført omfattende analyser av bl.a marked og økonomisk potensial.

Aktuelle bedrifter/prosjekter for Midt-Norge Take-Off er:

–    nystartede bedrifter/prosjekter

–    bedrifter i vekst som ønsker å vurdere nye markeder/applikasjonsområder

–    bedrifter som ønsker å avdekke potensialet for nye produkter

–    bedrifter som står foran viktige investeringer i produksjonsutstyr

–    bedrifter som har behov for en gjennomgang av sin produktportefølje mtp. økt lønnsomhet

 

OM PROGRAMMET

Midt-Norge Take-Off er et nyskapingsprogram hvor idéhavere, studenter og erfarne forretningsutviklere fra NTNU og næringsliv arbeider sammen for å utvikle en fullstendig forretningsplan for idéhavernes forretningsidéer. Herunder analyser av markedspotensial og konkurrenter, strategiutarbeidelse, budsjett og finansieringsplan. Ved hver gjennomføring deltar 6 forretningsideer, og totalt blir det tilført 500-600 arbeidstimer per prosjekt. En godt gjennomarbeidet forretningsplan er svært nyttig i møte med samarbeidspartnere, investorer og offentlig virkemiddelapparat. På Midt-Norge Take-Off blir det satt sammen kompetente team som arbeider intensivt over en uke for å utarbeide fullstendige forretningsplaner ledet av erfarne forretningsutviklere.

Programmet er finansiert av bl.a Innovasjon Norge, Sparebank1 SMN og NTE – alt sammen gratis for deltakerne!
For ytterligere informasjon se LENKE

 NÅR

Første del av Midt-Norge Take-Off er et 3 dagers introduksjonskurs hvor fokus er på innføring i strategiske og økonomiske metoder som benyttes ved utarbeidelse av en forretningsplan. Introduksjonskurset har en praktisk profil, og foreleserne er erfarne personer fra næringslivet. Introduksjonskurset avholdes på Quality Hotel Panorama, Tiller. Hoveddelen av Midt-Norge Take-Off er idéutviklingsseminaret som er en ukes intensiv samling hvor samtlige deltakere bor og arbeider på Quality Hotel Panorama, Tiller i Trondheim for å utarbeide fullstendige forretningsplaner for de deltakende prosjektene.

Introduksjonskurs: 3. – 5. oktober 2012

Idéutviklingsseminar/seminaruke: 21.– 26. oktober 2012

PÅMELDING

Fristen for påmelding av prosjekter og ressurspersoner er satt til 25.august.
Påmeldinger sendes til [email protected]

Ønsker du å vite mer om Midt-Norge Take-Off eller høre hvilke erfaringer tidligere deltakere har, ta kontakt med Morten Frøseth på telefon 40 22 65 51 eller [email protected]