Steinkjer Næringsselskap mentor i Global Future

NHO har et program som fokuserer på synliggjøring av kompetanse og tilgang til nettverk for å benytte den ressursen som Global Future-deltakerne tilbyr det norske arbeidslivet. Global Future er NHOs program for å mobilisere høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn til relevante posisjoner i arbeidslivet. Steinkjer Næringsselskap (SNS) har i vinter vært mentor gjennom programmet, og vil berømme arbeidet. “Jeg har opplevd det som utrolig givende og lærerikt”, sier mentor Astrid Skogseth Fuglesang, seniorrådgiver ved SNS.

Talentmobiliseringsprosjektet Global Future har deltakerne fra både Sør- og Nord Trøndelag.  De 29 deltakerne er fra til sammen 20 land. Global Future er en talentmobilisering av kvinner og menn av utenlandsk opprinnelse med høy utdannelse og som snakker norsk. Global Future skal synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse til bedrifter og etater.  Målet er at deltakerne skal inn i sentrale og ledende stillinger samt få styreverv. Deltakerne i Global Future får lederutdannelse via BI, samt kompetanseutvikling innen bl.a Arbeidsrett og HMS, Retorikk og Presentasjonsteknikk, Hvordan starte egen bedrift?, samt at Manpower har en fagdag med jobbintervju og søknadsprosessen. Hver deltaker får sin egen mentor. Global Future gjennomføres sammen med gode samarbeidspartnere som setter verdiskapning i fokus. Disse samarbeidspartnerne er, Sør- og  Nord-Trøndelag Fylkeskommune, NAV i Sør – og Nord-Trøndelag, Innovasjon Norge i Sør – og Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge, IMDi, LO og kommunene Steinkjer, Melhus, Ørland, Stjørdal, Rissa, Verran, Verdal, Levanger, Inderøy og Trondheim. I første kull i Global Future som ble avsluttet desember 2010 fikk man 45% måloppnåelse. Det vil si at 45% av deltakerne fikk ny, bedre eller ledende stilling eller styreverv. Jeg er utrolig stolt over at vi oppnådde dette resultatet i løpet av bare et år, sier prosjektleder i NHO, Hanne Falstad.

Adept Viviane Simonsen og mentor Astrid Skogseth Fuglesang

 

Mer info om Global Future på NHO sin hjemmeside