nytt næringsliv på Innherred

Mange nye bedrifter  er blitt registrert på  nyåret og utover våren her på Innherred. Steinkjer Næringsselskap jobber hver dag med å være en støttespiller for alle som ønsker å utvikle egen bedrift eller starte opp ny virksomhet. Det er nødvemdig med en god forretningide, en god porsjon mot, energi, kompetanse, nettverk, økonomi og gjennomføringsevne for å lykkes som gründer – vi ønsker alle lykke til!

Lenke til liste over nyetablerte bedrifter på Innherred