Kortnæbbgåsfestivalen i gang på Beitstad

Steinkjer Næringsselskap og Nær Ung var hjertlig tilstede på årets Kortnæbbgåsfestival og spiste deilig kortnæbbgås lunsj. Ønsker arrangørene lykke til videre med arrangementet  og den viktige jobben de gjør med å gjøre Beitstad og Steinkjer enda mer attraktiv!

Kortnæbbgåsin 2012 Gunn Tangstad, Astrid S Fuglesang, Sara Kveli og Marit Svingen.

Kortnæbbgåsin 2012 Gunn Tangstad, Astrid S Fuglesang, Sara Kveli og Marit Svingen.