Desentralisert Ingeniørutdannelse

 Til alle interesserte!

Informasjonsmøte om forkurs i matematikk og opptak til desentralisert ingeniørutdanning.

Vi registrerer en skrikende mangel på ingeniører, og vil sammen med utdanningsinstitusjonene ta grep for å kunne avhjelpe dette noe. Vi ønsker å informere bedrifter og enkeltpersoner om muligheter til et desentralisert utdanningsløp som planlegges.

Tid :     Mandag 21.05 kl. 15.00 – 16.00

Sted:   Næringstorget, Jacob Weidemannsgate 9

Hans Foosnæs fra Steinkjer videregående skole og Marit Rygvold fra Høgskolen i Sør-Trøndelag informerer om tilbudene!

 NTFKforkurs

Velkommen!