Sara Kveli ny prosjektleder i NærUng

Vi er svært glade for å presentere den nytilsatte prosjektlederen Sara Kveli. Hun skulle bli førskolelærer, men ble i stedet politiker på heltid.  Nå har vi sikret oss hennes kompetanse og engasjement, og hun skal lede prosjektet NærUng de nærmeste to årene. I samarbeid med Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag og Leksvik Industrielle Vekst, Setter nå Steinkjer Næringsselskap i gang dette prosjektet med fokus på ungdom og næringsutvikling. Med finansiering fra næringslivet, kommunene, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Bolyst midler fra KRD er det nå mulig å sette i gang.

 

Lenke til mer informasjon om prosjektet