Når mål i Attraktivitetsprogrammet – Steinkjer åpen, lys og glad!

Etter at Steinkjer hadde omstillingsstatus og kronet et vellykket omstillingsarbeid med et 150-årsjubileum som satte Steinkjer på kartet, valgte Steinkjer kommune å sette i gang et eget program for å ta vare på alt det gode arbeidet alle hadde lagt ned. Dette som en del av strategisk næringsplan, Kommuneplanen og en rekke andre planer. Selv om det må sies å være et langsiktig og tålmodig arbeid å posisjonere Steinkjer som en attraktiv kommune, der folk og næringsliv blir trukket hit som bier til en honningkrukke, så kan vi nå konstatere at arbeidet bærer frukter. Det treårige programmet nærmer seg slutten, men arbeidet fortsetter selvsagt. Både arrangører, næringsliv og kommunen som administrasjon har sett at det nytter!

Her er en lenke som viser til en del av resultatene; egen side om Attraktivitetsprogrammet – Steinkjer åpen, lys og glad

Steinkjerlogomslagord24fA