Åpning av KulturKaia i Steinkjer

Onsdag 23. november går den første åpningen av KulturKaia i Steinkjer av stabelen. Dette er en klynge for kunst- og kulturgrundere i Steinkjer. Foreløpig er det et forprosjekt som skal utrede mulighetene for et mer varig samarbeid. På nyåret i 2012 vil klyngen henvende seg til næringslivet med åpning nummer to.

Det er første gang at det etableres en slik klynge i Steinkjer, og de støtter seg på Tindved Kulturhage og Innovasjon Norge sine erfaringer i det spennende arbeidet. Videre skal arbeidet henge sammen med den store satsingen på et Weidemann Kunstsenter i Steinkjer. Det er viktig at vi jobber optimalt nå, sier prosjektleder for forprosjektet Astrid Skogseth Fuglesang, seniorrådgiver i Steinkjer Næringsselskap, og får støtte fra prosjektleder på selve KulturKaia, Kristel Knutsdatter, en av grunderne som er med i klyngen. “Dette er bare starten, vi gleder oss veldig til fortsettelsen. Dette har så mange muligheter i seg, selv om det er mye hardt arbeid”, sier en entusiastisk Kristel avslutningsvis.