Kurs i praktisk styrearbeid

Dette er kurset for deg som ønsker bedre innsikt i praktisk styrearbeid, enten det er i offentlig eller privat sektor.

For påmelding og mer informasjon klikk på lenke her.

Innholdet i kurset
Det vil være fokus på styrets rolle, styrets hovedoppgaver, styret som virksomhetsutvikler, økonomi- og lønnsomhetskontroll, styret og aktuelle lover, organisering av virksomheten og ressursallokering, styrets organisering, arbeidsform og utvikling, styret som team og interessentgruppe, styrets forhold til media og eksterne interessenter, kundefokus et styreansvar. Det vil være diskusjoner, erfaringsutveksling og virkelige case.
Bestått eksamen gir 6 studiepoeng og mulighet til å stå i Innovasjon Norge sin styredatabase.

Praktisk informasjon
6 dagers kurs som starter 2. og 3. november på Verdal, VIP-senteret. Eksamen 12. desember 2011
Pris: Kr 4 500,- som dekker 6 dagers kurs, eksamens- og semesteravgift, litteratur og enkel servering.
Påmeldingsfrist er 21. oktober 2011 og påmeldingen er bindende (kursavgift må betales før kursstart).

Arrangør
Innovasjon Norge i samarbeid med Proneo og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Hvis du har spørsmål: Kontakt Proneo AS v/ Elin Grande Tlf 913 40 210 eller pr epost: [email protected]