Kulturentreprenører i gang med samarbeid på Steinkjer

Hva kan oppstå av gode ideer, nye produkter, arrangement, nyskaping og vekst hvis kunst- og kulturbedrifter samler seg i et nettverk for å samarbeide? Det har blitt utforsket og jobbet med mange steder i Norge, og erfaringene tilsier at her kan det skje mye spennende og oppstå mye livskraftig – som en også kan tjene penger på!

I Steinkjer har endel gründerbedrifter gått til veiledning hos Steinkjer Næringsselskap. Disse bedriftene spenner vidt i sine forretningsideer; Fra figurativ kunst, paint-jam, retrodesign, kunstgalleri, produksjonsselskap for film, digital scenedesign/-kunst, opplevelsesrom, teaterkompani, engelsk språkopplæring med teater og – musikkverktøy, lyd-/ lystekniker, sang og musikk for barn, rap, fotografi, m.fl. Noen av bedriftene er godt etablert, andre er i oppstartsfasen. Alle ønsker å ha en base, eller en sterk tilknytning til Steinkjer som fylkeshovedstad. Steinkjer Næringsselskap har derfor lenge følt på at det var på tide med et initiativ knyttet til å invitere disse grunderne til å snakke sammen! Så det gjorde vi.

Steinkjer Næringsselskap gjennomførte derfor en forstudie (mange små workshops) sammen med disse gründerbedriftene, for å se på felles utviklingsområder (produkt, events…) som de mente kunne egne seg for å løse i samarbeid. Dette ble gjort i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling (TfU), VRI Trøndelag (Virkemidler for regional utvikling) og Steinkjer kommune. Nå er 12 gründerbedrifter i gang med et halvårig forprosjekt der de skal se på hva som kan oppstå i en slik klynge – altså et kreativ nettverk. De er i ferd med å pusse opp et lokale i Steinkjer (Teigen-bygget i tilknytning til Trønder-Avisa sine lokaler) der de fysisk vil jobbe sammen og møtes. Gründerne planlegger åpning tidlig i november. Vi gleder oss og er spent på fortsettelsen.