Forkurs matematikk desentralisert ingeniørhøgskole i Steinkjer

Steinkjer videregående skole utlyser forkurs i matematikk for opptak til desentralisert ingeniørhøgskole. Undervisningen starter i oktober med eksamen i mai 2012.
Påmeldingsfrist: 30. september: ove-morten.haugan@ntfk.no. Mer informasjon finner du i denne lenken eller ved å kontakte Marit Rygvold 924 32 557

Prøveforelesning mandag 3. oktober kl 16 – 17.

Lenke til sak i Steinkjer Avisa