En million til ung Næringsutvikling i Steinkjer og Leksvik

NærUng prosjektet blir nå realisert! Nord Trøndelag Fylkeskommune, kommunene og næringslivet i Steinkjer og Leksvik satser både penger og ressurser på å bli enda bedre på ung næringsutvikling. Prosjektet satser spesielt på ungdom med gode ideer mellom 13 – 26 år. Steinkjer Næringsselskap har prosjektledelsen og har jobbet over lengre tid for å få realisert satsingen.

– Endelig! sier en entusiastisk seniorrådgiver i Steinkjer Næringsselskap, Gunn Tangstad, som har ledet arbeidet med å utarbeidet prosjektet og få med samarbeidspartnere. – Vi er veldig glad og stolt over at dette nå blir en realitet, sier Bodil Vekseth, næringsjef og daglig leder i Steinkjer Næringsselskap. – Vi skal bli enda mer attraktiv for de unge etablererne, og den tette kontakten som nå knyttes mellom ungdom, næringslivet og veiledningsapparatet er en vinn-vinn situasjon for alle – det har vi sett fungerer meget bra her i Steinkjer. Den erfaringen skal vi nå bygge videre på.

Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap tar i mot en million kroner fra Statsråd Liv Signe Navarsete

Ordfører i Steinkjer kommune, Bjørn Arild Gram, sier at det betyr veldig mye at Steinkjer og Leksvik nå  får 1 mill. kroner fra Kommunaldepartementet til å utvikle felles næringssatsing rettet mot ungdom i de to kommunene! Det er kjempebra for Steinkjer at vi utvikler et bedre næringssamarbeid med Leksvik, der har vi mye å lære. – Det er veldig artig at kommunen og næringsselskapet vårt har så gode prosjekt at Regjeringa vil støtte oss, avslutter Gram.