ung med forretningside? Sjekk Alkymisten

Er du ungdom i alderen 18-35 år som har en forretningsidé og et ønske om å starte din egen bedrift? Da bør du lese mer om Alkymisten og sjekke om det er et opplegg som passer for deg. Det er slik at hvis du er en av de heldige 25 som blir valgt ut til å forretningsutvikle akkurat deg og din ide, må du forplikte deg til å delta på 4 samlinger gjennom prosjektperioden. Første samling går over 4 dager, andre samling over 3 dager og tredje samling gjennomføres i løpet av 2 ½ dag. Oppfølgingssamlingen gjennomføres ca ett halvt år etter at hovedprosjektet er avsluttet.
1. samling       13.-16. september (idéutvikling)
2. samling       26. – 28. oktober (utviklingsfasen)
3. samling       07.- 09. desember (ferdigstilling)

I tillegg må du regne med å gjøre en del konkret arbeid mellom samlingene. Kostnadene med prosjektet og samlingene blir dekket av Innovasjon Norge, med unntak av deltakernes reisekostnader til og fra samlingene og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. På
samlingene vil det delta 5 veiledere som kan yte kyndig hjelp til etablererne. Hver deltaker vil få tildelt hver sin veileder. Disse er også tilgjengelig mellom samlingene etter avtale. Gevinsten blir en forretningsplan – og et stort steg nærmere å realisere din forretningside!

Noe for deg? Søknadsfrist:  Fredag 19. august 2011. Ta kontakt gjerne med Innovasjon Norge: Therese Troset Engan (prosjektansvarlig).
e-post [email protected], mobil: 971 45 206

Fyll ut søknadsskjema til Alkymisten her