Steinkjer på Europakartet

Trønder-Avisa skriver denne uken at Steinkjer kan bli Europas smarteste by! Årsaken er at Smart Grid i Steinkjer og Vannrensing (Smart Water) i Leksvik er to av seks prosjekter som er tatt opp i årets nasjonale Arena-program. Dette innbærer en storsatsing på forskningsbasert utvikling av næringsklynger. Prosjektene tar for seg intelligente elektrisitetsnett (Smart grid) og smart vann håndtering. Prioriteringen av de trønderske prosjektene ble kunngjort av Innovasjon Norge på en konferanse i Oslo 14. juni 2011. Det var i alt 18 prosjektsøknader, der altså Leksvik og Steinkjer nådde helt til topps. Opptaket innebærer at prosjektene til sammen er sikret 24 millioner kroner over tre år, hvorav halvparten gjennom Arena-programmet. I tillegg legger de involverte bedriftene inn en tilsvarende verdi i prosjektene over en treårsperiode.

Det står sterke og solide aktører bak prosjektene. Kjernegruppen i det industrielle miljøet som har arbeidet med smarte elektrisitetsnett er NTE, SmartGrid Norway AS CTM Lyng AS, Luxsave AS, DataPower Learning AS, Skanska IPN AS Husfabrikken, Norsk Navigasjon AS, Norsk Transformator AS, Powel AS, ENFO AS og NextCon AS. I tillegg er NTNU, SINTEF og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) sentrale forskningsmiljø. Steinkjer Næringsselskap har vært en sterk pådriver for Smart Grid prosjektet i Steinkjer, og daglig leder Bodil Vekseth sier at dette representerer et veiskille for næringsutviklingen i Steinkjer – med denne satsingen får Steinkjer en nasjonal og inernasjonal rolle. Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, er svært entusiastisk og glad over denne tildelingen – disse prosjektene vil bety et kvantesprang for næringsutviklingen i Steinkjer. Nå begynner det virkelige arbeidet, og vi har et meget bra utgangspunkt med et partnerskap med næringsliv og det offentlige i to-spann, avslutter Gram.

Trøndelag- Forskning og Utvikling er prosjektledere for begge prosjektene, her kan du lese deres nyhetssak.

Les KRD sin pressemelding her.